ACCUSTOR

AccuSTOR AS108X - 1U 8 Bay 2.5 Rackmount SAS / SSD / SATA to 2 * mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage
$689.00
AccuSTOR AS108XP - 1U 8 Bay 2.5 Rackmount 6G SAS / SSD / SATA RAID 5 Storage w/ 6G PCIe 2.0 x8
$939.00
AccuSTOR AS212X - 2U 12 Bay Rackmount SAS/SATA to SAS JBOD with SAS Expander
$3,355.00
AccuSTOR AS212X6 - 2U 12 Bay Rackmount SAS/SATA to SAS JBOD with SAS Expander
$2,995.00
AccuSTOR AS212X6HP - 2U 12 Bay 6G SAS/SATA Dual Core Hardware RAID 5/6/50/60 Storage Rackmount
$4,800.00
AccuSTOR AS212X6S - 2U 12 Bay 6G SATA / 6G SAS to 6G SAS JBOD Single Controller Rackmount
$4,595.00
AccuSTOR AS212X6R - 2U 12 Bay 6G SATA / 6G SAS to 6G SAS JBOD Redundant Controller Rackmount
$5,795.00
AccuSTOR AS316X - 3U 16 Bay Rackmount SAS/SATA to SAS JBOD with SAS Expander
$4,089.00
AccuSTOR AS316X6R - 3U 16 Bay Rackmount 12G SAS/SATA to 12G SAS JBOD with Dual SAS Expander Controller
$4,950.00
AccuSTOR AS316X6HP - 3U 16 Bay 6G SAS/SATA Dual Core Hardware RAID 5/6/50/60 Rackmount
$5,800.00
AccuSTOR AS316X6S - 3U 16 Bay 6G SATA / 6G SAS to 6G SAS JBOD Single Controller Rackmount
$3,994.00
AccuSTOR AS316X6R - 3U 16 Bay 6G SATA / 6G SAS to 6G SAS JBOD Redundant Controller Rackmount
$6,895.00
AccuSTOR AS424X6S - 4U 24 Bay 6G SATA / 6G SAS to 6G SAS JBOD Single Controller Rackmount
$5,750.00
AccuSTOR AS424X6R - 4U 24 Bay 6G SATA / 6G SAS to 6G SAS JBOD Redundant Controller Rackmount
$8,395.00
AccuSTOR AS442X6S - 4U 42 Bay 6G SATA / 6G SAS to 6G SAS JBOD Rackmount
$14,500.00
AccuSTOR AS442X6R - 4U 42 Bay 6G SAS/ 6G SATA to 6G SAS Expander JBOD w/ Redundant Controller
$19,400.00
AccuSTOR AS480X6S - 4U 80 Bay SATA / SAS to SAS Expander JBOD Storage Rackmount
$29,500.00
AccuSTOR AS480X6R - 4U 80 Bay SATA / SAS to SAS Expander JBOD w/ Redundant Controller
$32,950.00
AccuSTOR AS442X6S168E - 4U 42 Bay 6G SATA / 6G SAS to 6G SAS JBOD with 168TB Rackmount
$40,414.00
AccuSTOR AS424IX - 4U 24 Bay 6G SAS/SATA to SAS JBOD with SAS Expander (Expansion for AR424I(T))
$4,870.00
AccuSTOR AS424X12R Dual Controller 4U-24 12G SAS JBOD Expansion Redundant IO for AccuRAID Fibre or SAS Storage
$7,250.00